Інструкція для посади "Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних марок і типів тракторів, комбайнів та сільськогосподарських машин, їхні конструкційні особливості, кінематичні і електричні схеми;
      - конструкційні особливості технологічного і діагностичного устаткування;
      - методи оцінки технічного стану машин;
      - технічні умови, правила налагоджування і регулювання вузлів та механізмів;
      - методику і режими випробування тракторів і сільськогосподарських машин;
      - способи усунення дефектів у процесі налагодження і випробування;
      - причини зношення деталей, способи їх виявлення і усунення;
      - технологічний процес планового обслуговування і поточного ремонту;
      - способи повного відновлення і зміцнення зношених деталей;
      - методи планування технічного обслуговування машин;
      - слюсарну справу в обсязі робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин 5 розряду;
      - основи ринкової економіки й організації виробництва;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує, перевіряє і регулює особливо складні вузли та агрегати тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, відновлює їх.

2.2. Виконує всі види операцій з технічного обслуговування тракторів тягового класу вище четвертого за допомогою стаціонарних, пересувних засобів технічного обслуговування і переносних діагностичних комплексів.

2.3. Діагностує складні й особливо складні механізми та вузли тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин.

2.4. Організовує технічне обслуговування та зимове зберігання тракторів і сільськогосподарських машин.

2.5. Здійснює оперативний контроль за своєчасним технічним обслуговуванням машин та його якістю.

2.6. Виконує технічне обслуговування тракторів і комбайнів під час підготовки до експлуатаційної обкатки, у період обкатки та наприкінці обкатки.

2.7. Керує підлеглими працівниками, контролює дотримання ними технологічних режимів з технічного обслуговування машинно-тракторного парку, санітарно-гігієнічних вимог.

2.8. Складає звітну документацію за зміну.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Трактори, двигуни всіх марок і модифікацій, які використовуються в сільському господарстві: контроль за роботою кривошипно-шатунного механізму; контроль, налагодження і регулювання механізму газорозподілу, системи живлення, системи мащення, охолодження, пускових двигунів, форсунок, муфт зчеплення, підшипників головної передачі, гальм і рульового керування, систем гідравлічних, турбокомпресорів.

5.2. Комбайни для збирання зернових, зернобобових, овочевих культур та заготівлі кормів: контроль, налагодження і регулювання жаток валкових, різальних апаратів жаток, систем гідравлічних, молотильних апаратів, систем сепарації, очищення, а також робочих органів механізмів.

5.3. Сільськогосподарські машини та інше устаткування: контроль і регулювання валів карданних; контроль, налагодження і регулювання машин зерноочисних, для внесення добрив, заготівлі сіна, кормів, насосів водяних, вакуумних; ремонт і регулювання стаціонарних та переносних приладів та стендів для діагностування.