Інструкція для посади "Майстер-підривник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер-підривник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника з ремонту гірничих виробок 3 розряду не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила ведення підривних робіт;
      - додаткові правила ведення підривних робіт на шахтах небезпечних з газу й пилу;
      - властивості вибухових речовин та засобів підривання, що застосовуються у шахтах, небезпечних щодо газу й пилу, під час підривання вугілля, породи та за інших умов, норми їх витрат та способи випробовування;
      - будову підривних машинок та вимірювальних приладів;
      - порядок отримання, способи й правила зберігання, транспортування та знищення вибухових матеріалів;
      - порядок заряджання й підривання шпурів при вогневому та електричному способах підривання;
      - схеми з'єднання мережі при електрозриванні;
      - способи буріння шпурів та розміщення їх у вибої залежно від геологічних та технічних умов;
      - способи і правила ліквідації зарядів, що не вибухнули;
      - встановлену сигналізацію під час ведення підривних робіт;
      - правила улаштування захисних засобів;
      - склад рудникового повітря та допустимий процент вмісту в ньому рудникових газів;
      - властивості рудникових газів: метану, вуглекислоти, окису вуглецю та ін.;
      - способи визначення й правила замірювання вмісту газу в рудниковому повітрі;
      - будову газоаналізаторів, індикаторів;
      - запобіжні заходи під час виявлення у виробках газу;
      - заходи щодо забезпечення безпеки в шахтах III категорії та надкатегорійних з метану.

1.4. Майстер-підривник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер-підривник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер-підривник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер-підривник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у маркуванні патронів та підбиранні електродетонаторів.

2.2. Проводить підривні роботи згідно з паспортом буропідривних робіт.

2.3. Здійснює виписування, отримування та підношення до місця роботи вибухових матеріалів; замірювання вмісту метану у вибої безпосередньо перед зарядженням шпурів та перед кожним підриванням зарядів; подачу сигналів; визначення небезпечної зони та наявність постів.

2.4. Контролює виконання заходів щодо забезпечення безпеки у шахтах 3 категорії та надкатегорійних з метану.

2.5. Виконує перевірку стану кріплення та якості осланцювання, кількості та розміщення шпурів, їх глибини й напрямку; улаштування огороджень, приготування бойових патронів, внутрішньої забивки; заряджання й підривання поодиноких та групових шпурів під час вогневого й електричного підривання.

2.6. Проводить монтаж підривної мережі та перевірку її опору; визначення придатності вибухових матеріалів, величини заряду, що вимагається; ліквідацію зарядів, що не вибухнули.

2.7. Складає звіт про витрачання й здавання невикористаних вибухових матеріалів.

2.8. Випробовує та знищує непридатні вибухові матеріали.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер-підривник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер-підривник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер-підривник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер-підривник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер-підривник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер-підривник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер-підривник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер-підривник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер-підривник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер-підривник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі незначного обсягу підривних робіт майстрам-підривникам, які щойно поступили на шахти, безпечні щодо газу й пилу, негазові, але небезпечні щодо пилу, I і II категорій з газу, а також робітникам, яким вперше присвоюється ця професія, на цих шахтах за погодженням з шахтовим комітетом профспілок можуть установлювати розряд на один нижче передбаченого.