Інструкція для посади "Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта, Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи столярних і малярних робіт;
      - картонажні, випилювальні та штампувальні роботи;
      - фотогенічність фарб;
      - властивості застосовуваних матеріалів;
      - правила читання креслень;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє за ескізами та кресленнями прості макети.

2.2. Виготовляє силуетні деталі та болванки до простих і середньої складності макетів.

2.3. Здійснює добір та заготівлю матеріалів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Макетник театрально-постановочних макетів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Деталі макетів, брами, паркани, вікна, двері, печі, труби, колодязі, вітряні млини - виготовлення.

5.2. Зображення пустельних та рівнинних ландшафтів місцевості - виготовлення.

5.3. Макети споруд простої архітектури: будинки, сараї, гаражі - виготовлення.