* *
Інструкція для посади "Провідний зоотехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний зоотехнік" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - анатомію, фізіологію і годівлю тварин;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва;
      - технологію виробництва продукції тваринництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - системи оплати праці;
      - державні стандарти на продукцію тваринництва;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний зоотехнік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний зоотехнік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний зоотехнік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний зоотехнік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить зоотехнічну роботу на фермах, забезпечуючи підвищення продуктивності тварин, зростання виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх якості з найменшими затратами праці і засобів.

2.2. Бере участь у розробленні поточних і перспективних планів та завдань стосовно тваринництва і забезпечує їх здійснення.

2.3. Виконує заходи, передбачені планом племінної роботи.

2.4. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ, кормової бази.

2.5. Забезпечує впровадження на фермах прогресивних методів утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин, прогресивних систем оплати праці.

2.6. Веде роботу з підвищення продуктивності тварин.

2.7. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів.

2.8. Бере участь у розробленні та впровадженні досконалішої технології виробництва продукції тваринництва, технічно обґрунтованих норм обслуговування.

2.9. Забезпечує ефективне застосування чинних норм з оплати праці, веде технічну документацію, організовує облік та складання встановленої звітності з зоотехнії.

2.10. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.

2.11. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний зоотехнік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний зоотехнік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний зоотехнік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний зоотехнік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний зоотехнік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний зоотехнік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний зоотехнік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний зоотехнік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний зоотехнік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний зоотехнік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний зоотехнік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний зоотехнік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний зоотехнік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний зоотехнік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний зоотехнік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний зоотехнік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.