* *
Інструкція для посади "Провідний зоотехнік з контролю якості продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний зоотехнік з контролю якості продукції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка з контролю якості продукції I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - анатомію, фізіологію тварин та птиці;
      - вимоги, умови та стандарти на продукцію, особливості годівлі та утримання тварин;
      - методи і техніку оцінки якості продукції;
      - технологію, економіку та організацію виробництва;
      - чинні положення з оплати праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює додержання технології виробництва та якість тваринницької продукції.

2.2. Упроваджує у виробництво досягнення науки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід.

2.3. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної системи управління якістю праці та продукції.

2.4. Визначає відповідність продукції вимогам державних стандартів.

2.5. Бере участь в атестації якості продукції під час її реалізації.

2.6. Організовує технологічний процес з метою збільшення кількості та поліпшення якості продукції.

2.7. Контролює додержання технології забою тварин і таврування м'яса, а також терміни та графіки реалізації продукції на заготівельних пунктах.

2.8. У спірних випадках вимагає проведення спеціальної експертизи і одержання висновку державної інспекції з якості.

2.9. Бере участь у визначенні забійної ваги і категорії тварин, що здаються на м'ясокомбінат.

2.10. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний зоотехнік з контролю якості продукції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.