* *
Інструкція для посади "Провідний зоотехнік з племінної справи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний зоотехнік з племінної справи" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка з племінної справи I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - анатомію, фізіологію, годівлю та розведення тварин;
      - досягнення науки та передовий досвід у галузі племінної справи;
      - основи технології виробництва продукції;
      - вимоги до племінних тварин і птиці;
      - чинні стандарти на продукцію тваринництва і племінну худобу;
      - основи ринкової економіки;
      - організацію виробництва, праці й управління;
      - чинне законодавство з охорони навколишнього природного середовища;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний зоотехнік з племінної справи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний зоотехнік з племінної справи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний зоотехнік з племінної справи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний зоотехнік з племінної справи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить селекційно-племінну роботу з поліпшення племінних і продуктивних якостей худоби та птиці, вирощування племінного молодняка.

2.2. Добирає і відбирає тварин для поліпшення породних якостей.

2.3. Забезпечує підвищення рівня селекційно-племінної роботи і виконання планів з відтворення стада та реалізації племінного поголів'я.

2.4. Проводить бонітування тварин і визначає їх виробниче призначення.

2.5. Складає проекти перспективних та річних планів селекційної роботи.

2.6. Бере участь у розробленні планів ветеринарно-санітарних та профілактичних заходів і контролює їх виконання.

2.7. Вживає заходів щодо інтенсифікації тваринництва, поліпшення відновлення стада та збільшення виходу молодняка тварин на основі упровадження досягнень науки і передового досвіду, наукової організації праці і науково обґрунтованих норм виробітку.

2.8. Забезпечує ведення зоотехнічної документації з племінної справи, готує документи для вписування тварин у державні племінні книги.

2.9. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.11. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у тваринництві.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний зоотехнік з племінної справи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний зоотехнік з племінної справи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний зоотехнік з племінної справи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний зоотехнік з племінної справи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний зоотехнік з племінної справи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний зоотехнік з племінної справи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний зоотехнік з племінної справи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний зоотехнік з племінної справи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний зоотехнік з племінної справи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний зоотехнік з племінної справи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.