* *
Інструкція для посади "Провідний звукооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний звукооператор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукооператора I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю в галузі звукооператорського мистецтва, творча ініціатива і винахідливість у створенні видатних за своїм вирішенням фільмів, здійснення в якості звукооператора I категорії звукового вирішення не менше 3 складних і оригінальних за звуком повнометражних художніх чи науково-пізнавальних або 4 короткометражних документальних фільмів чи 5 кіножурналів (спецвипусків), чи 6 науково-просвітницьких фільмів з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що стосуються розвитку кінематографії, літератури і мистецтв;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - принципи взаємного художнього зв'язку зображення, звуку, монтажу;
      - методи трюкових і спеціальних видів звукозапису;
      - способи стереофонічної передачі звуку;
      - звуконосії та їх характеристики;
      - звукозаписуючу апаратуру;
      - основи музичної культури;
      - історію національної та світової кінематографії;
      - звукові властивості музичних інструментів, мови і вокалу;
      - основи технології фільмовиробництва;
      - новітні досягнення національного та світового кіномистецтва і кінотехніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний звукооператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний звукооператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний звукооператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний звукооператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою щодо створення і здійснення звукового вирішення фільму у відповідності із загальним художнім задумом.

2.2. Забезпечує художню і технічну якість звуку в кінокартині.

2.3. Розроблює спільно з кінорежисером і композитором план звукової побудови фільму.

2.4. Бере участь у розробці календарного плану та кошторису в частині звукового вирішення картини.

2.5. Спільно з кінорежисером, композитором розроблює звукову експлікацію майбутнього фільму.

2.6. Перевіряє до початку зйомки справність всього звукового тракту.

2.7. Контролює роботу звукової бригади.

2.8. Визначає оптимальні технологічні режими для якісного запису.

2.9. Проводить спеціальні пробні записи, необхідні для одержання особливих звукових ефектів.

2.10. Дає завдання і приймає роботу шумової бригади.

2.11. Здійснює безпосередньо мовне і шумове озвучення та запис музики.

2.12. Контролює якість фонограми музики, підготовленої до перезапису змонтованої фонограми шумів.

2.13. Керує монтажем звукових плівок, проводить перезапис.

2.14. Відбирає фонотечний матеріал, готує його для перезапису.

2.15. Створює загальну звукову композицію при перезапису картини, забезпечує дотримання норм та строків, які встановлено календарним планом та кошторисом, а також своєчасне здавання якісних вихідних матеріалів з озвучення фільму.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний звукооператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний звукооператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний звукооператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний звукооператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний звукооператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний звукооператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний звукооператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний звукооператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний звукооператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний звукооператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний звукооператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний звукооператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний звукооператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний звукооператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний звукооператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний звукооператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.