* *
Інструкція для посади "Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суть технологічного процесу ферментації ефіроолійної сировини;
      - асортимент, властивості та технічні умови на сировину;
      - правила та способи зберігання ефіроолійної сировини;
      - принцип роботи устаткування.

1.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес ферментації ефіроолійної сировини в апаратах-ферментаторах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Завантажує сировину в апарати для консервації.

2.3. Подає сольовий розчин в апарати-ферментатори, перемішує масу, нагріває, перекачує розчин через байпас, подає масу на гідродистиляцію.

2.4. Обслуговує майданчики для зберігання сировини, апарати для консервації, баки, насоси, транспортні засоби.

2.5. Веде спостереження за роботою устаткування.

2.6. Завантажує, пускає, зупиняє та промиває апарати.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.