* *
Інструкція для посади "Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації Стаж роботи за професією апаратника ферментації ефіроолійної сировини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію ферментації ефіроолійної сировини;
      - причини відхилень від установленого режиму та способи їх усунення;
      - будову обслуговуваного устаткування;
      - вимоги до якості сировини та готової продукції.

1.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес ферментації ефіроолійної сировини в апаратах-ферментаторах розчином кухонної солі для накопичення та виділення духмяних речовин у вільному стані.

2.2. Готує сольовий розчин у солерозчинниках.

2.3. Приймає сировину.

2.4. Веде облік сировини, що надходить.

2.5. Розраховує кількість кухонної солі, необхідної для приготування розчину потрібної концентрації.

2.6. Підтримує технологічний режим, передбачений технологічною інструкцією.

2.7. Дотримується умов ферментації залежно від часу надходження сировини та її якості, початку та закінчення процесу ферментації контролює їх дотримання.

2.8. Контролює температурний режим у масі сировини.

2.9. Веде журнал.

2.10. Стежить за роботою обслуговуваного устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.