Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології складання електричних машин, апаратів та приладів на своїй дільниці;
      - технічні вимоги на вузли та вироби, що складаються, та правила приймання;
      - контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої, які застосовує, та правила поводження з ними;
      - основні поняття про систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості;
      - можливі причини браку та способи виявлення і запобігання їм;
      - вимоги до деталей, вузлів та матеріалів, що надходять на складання;
      - основи знань з електротехніки;
      - правила оформлення технічної документації.

1.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає зібрані прості електротехнічні вироби, окремі вузли та механізми електричних машин, апаратів та приладів за кресленнями та технічними умовами.

2.2. Приймає за кресленнями деталі, які надходять на складання, за допомогою спеціального та універсального інструменту з точністю до 0,01 мм та зовнішнім оглядом.

2.3. Перевіряє стрілкові прилади класу точності 4-1,5 за механічними параметрами та стрілкові прилади 4-го класу точності за електричними параметрами.

2.4. Перевіряє прилади опору класу точності 0,1-0,2 за механічними та електричними параметрами.

2.5. Перевіряє якість порізки ізоляційних та інших матеріалів, які надходять на складання.

2.6. Контролює правильність зберігання вузлів та деталей.

2.7. Оформляє технічну документацію на продукцію, яка прийнята та забракована.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вузли до автоматичних вимикачів, станцій магнітних, пунктів розподільних - контроль складання.

5.2. Котушки для приладів та апаратів - перевірка перетину проводу та габариту котушки.

5.3. Колодки клемні, баранчики, панелі та інші аналогічні деталі з прес-порошку - перевірка якості.

5.4. Конденсатори силові з паперовим діелектриком та кількістю листів між обкладками до 4 - контроль та приймання секцій.

5.5. Кінці кабелів - контроль паяння наконечників, ізолювання та бандажування.

5.6. Магазини опору та мости постійного струму - перевірка опору ізоляції.

5.7. Перемикачі кнопкові, кулачкові та декадні - перевірка комплектації блоків, прилягання щіток до контактів та фіксації положення щіток.

5.8. Прилади електровимірювальні стрілкові - перевірка за механічними та електричними параметрами.

5.9. Прилади електричні побутові (праски, чайники, електроплитки, лампи настільні тощо) - контроль складання.

5.10. Станини, щити, кришки підшипників для електродвигунів - перевірка якості зовнішнім оглядом.