Інструкція для посади "Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера світлочутливих виробів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи контролю, визначення експозиції за різних умов натуральної та павільонної зйомки;
      - призначення готової продукції та технологію оброблення.

1.4. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє готову продукцію негативних сортів кінофотопродукції на відповідність державним стандартам та технічним умовам, видає дозвіл на її випуск.

2.2. Провадить візуальний огляд оформленої продукції з перевіркою якості упакувального матеріалу, упаковки, маркування.

2.3. Здійснює фізико-механічні випробування та вимірювання параметрів.

2.4. Провадить перспективну зйомку у відкритому та закритому павільоні за допомогою спеціальних камер або кінофотоапаратів.

2.5. Провадить хіміко-фотографічне оброблення експонованого матеріалу за суворо заданим режимом, оцінку якості фотографічного зображення та стану емульсійного шару.

2.6. Видає загальні висновки про якість малих партій кінофотовиробів та висновки про комплектацію великих партій.

2.7. Оформляє паспорти на продукцію.

2.8. Пред'являє спеціальні види кінофотоматеріалів приймальнику-споживачу.

2.9. Узагальнює роботу контролерів, які зайняті на поопераційному контролі виготовлення кінофотоматеріалів.

2.10. Керує контролерами нижчої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер світлочутливих виробів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.