* *
Інструкція для посади "Голова клубу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова клубу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, у тому числі з питань фізичної культури і спорту;
      - регламент роботи;
      - статути організацій (федерацій), з якими клуб спілкується;
      - державну мову.

1.4. Голова клубу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова клубу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова клубу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова клубу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує керівництво спортивним клубом.

2.2. Організовує і планує усі напрями фізкультурно-масової, спортивної, фінансово-господарської діяльності, несе повну відповідальність за виконання напрямів роботи в трудовому колективі.

2.3. Відповідає за оздоровлення працівників та членів їх сімей засобами фізичної культури, спорту і туризму, передбаченими планом соціально-економічного розвитку підприємства (організації), цільовими комплексними програмами та включення цих питань до колективних договорів між профспілковою організацією (трудовим колективом) та адміністрацією підприємства (організації).

2.4. Веде документацію спортивного клубу, комплектує його штати та розподіляє функціональні обов'язки між штатними працівниками.

2.5. Сприяє розвитку видів спорту на підприємстві і в ДЮСШ, які розвиває спортивний клуб.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова клубу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова клубу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова клубу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова клубу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова клубу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова клубу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова клубу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова клубу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова клубу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова клубу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова клубу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова клубу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова клубу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова клубу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова клубу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова клубу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.