* *
Інструкція для посади "Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність;
      - форми і методи організації роботи з населенням з урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності центру, що спрямовані на відродження та розвиток української національної культури і культур народів, які проживають в Україні.

2.2. Організує роботу з створення належних умов для спілкування людей у сфері дозвілля, сімейного відпочинку; забезпечує надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам у вдосконаленні форм і методів організації дозвілля.

2.3. Розробляє та бере участь в реалізації регіональних програм відродження та розвитку традиційної народної культури.

2.4. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів центру.

2.5. Діє під імені центру.

2.6. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.7. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами.

2.8. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за центром майна.

2.9. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.10. Укладає договори та контракти.

2.11. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.12. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.13. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.14. Вживає заходів щодо морального заохочення, забезпечення центру кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.15. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля, науково-методичного центру, будинку народної творчості несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.