* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу реклами, друку, інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу реклами, друку, інформації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років бакалавра - 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв;
      - основи музеєзнавства;
      - методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та інших науково-освітніх заходів;
      - тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій;
      - передовий досвід науково-освітницької роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач відділу реклами, друку, інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу реклами, друку, інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу реклами, друку, інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу реклами, друку, інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво і несе відповідальність за організацію та планування видавничої діяльності музею.

2.2. Забезпечує видавання каталогів, буклетів, путівників та іншої рекламної продукції, тематичних збірників наукових праць, інформації з досвіду роботи музею тощо.

2.3. Здійснює зв'язок з видавництвами та типографіями.

2.4. Забезпечує раціональну розстановку працівників відділу (сектора).

2.5. Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації, контролює дотримання працівниками відділу (сектора) правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу реклами, друку, інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу реклами, друку, інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.