* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу електронних мультимедійних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу електронних мультимедійних видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації;
      - редакційне та поліграфічне устаткування;
      - методики й технології створення електронних видань;
      - обчислювальну математику;
      - мови програмування;
      - програмне забезпечення;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід створення і розповсюдження електронних видань;
      - технічні засоби запису інформації на оптичні та магнітні носії;
      - методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань;
      - порядок укладення і виконання договорів та трудових угод;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу видавництва з випуску електронних мультимедійних видань.

2.2. Очолює проведення теоретичних та експериментальних досліджень, розроблення методик і технологій створення видань.

2.3. Керує роботою з програмного забезпечення, конфігурування та експлуатації комп'ютерної видавничої системи й проектування сценарію видання.

2.4. Контролює виготовлення технічної та нормативної документації для нових технологій, впровадження результатів досліджень у виробництво.

2.5. Забезпечує виконання комплексного функціонального аналізу видання, узгодження його основних параметрів з нормативною базою та можливостями виробництва.

2.6. Керує вибором оптимальної схеми виготовлення видання, техніко-економічним обґрунтуванням доцільної технології.

2.7. Визначає ефективність функціонування видання залежно від умов його використання.

2.8. Координує виконання робіт у відділі з іншими підрозділами видавництва та замовниками.

2.9. Розподіляє роботу серед підлеглих, стежить за раціональним завантаженням комп'ютерного обладнання.

2.10. Контролює та аналізує виконання виробничих завдань.

2.11. Виявляє причини виникнення неякісної продукції та розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.12. Здійснює добір кадрів, забезпечує умови підвищення їх кваліфікації.

2.13. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.15. Відповідає за збереження комп'ютерних систем і технологічного обладнання.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу електронних мультимедійних видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.