* *
Інструкція для посади "Генеральний директор національного музею, директор музею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор національного музею, директор музею" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня: не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв, органів місцевого самоврядування, що регламентують музейну діяльність;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - порядок обміну і зберігання музейних фондів;
      - форми і методи проведення науково-дослідницької, експозиційно-виставочної роботи, методичної, реставраційної і видавничої роботи музею;
      - передовий досвід роботи вітчизняних та світових музеїв;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Генеральний директор національного музею, директор музею призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор національного музею, директор музею підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор національного музею, директор музею керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор національного музею, директор музею під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності музею.

2.2. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів музею, що направлені на вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

2.3. Відповідно до профілю музею організує вивчення і пропаганду історичної, культурної і літературної спадщини, природничо-наукових знань, кращих культурних цінностей вітчизняного та світового мистецтва.

2.4. Забезпечує проведення масової науково-освітньої роботи, що сприяє підвищенню світового рівня та культури відвідувачів, формуванні естетичних поглядів.

2.5. Організує у встановленому порядку наукові зв'язки, обмін виставками з вітчизняними та зарубіжними музеями.

2.6. Забезпечує комплектування фондів музею, їх вивчення і популяризацію.

2.7. Організує облік наявності і руху музейних фондів, їх розміщення в спеціально обладнаних фондосховищах, а також проведення необхідних реставраційних робіт.

2.8. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за музеєм майна.

2.9. Діє від імені музею.

2.10. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.11. Користується правом розпорядження коштами.

2.12. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.13. Укладає договори та контракти.

2.14. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.15. Вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.16. Вживає заходів щодо забезпечення музею кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.17. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів музею.

2.18. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор національного музею, директор музею має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор національного музею, директор музею має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор національного музею, директор музею має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор національного музею, директор музею має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор національного музею, директор музею має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор національного музею, директор музею має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор національного музею, директор музею має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор національного музею, директор музею має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор національного музею, директор музею має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор національного музею, директор музею несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.