* *
Інструкція для посади "Бляхар 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бляхар 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бляхаря 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування різних моделей;
      - правила налагодження устаткування, яке обслуговує;
      - будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв;
      - правила розкроювання та побудови складних розгорток та їх розрахунок;
      - механічні властивості вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів та сплавів;
      - способи з'єднання та паяння складних деталей та вузлів;
      - призначення та рецептуру різних припоїв.

1.4. Бляхар 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бляхар 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бляхар 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бляхар 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, ремонтує та установлює складні деталі, вироби і вузли з листового металу та труб.

2.2. Вальцює та згинає складні та великі деталі на вальцях та пресах різних конструкцій з листового металу в холодному та гарячому стані.

2.3. Виконує точне згинання кромок на вальцях та вручну; править великі листи, різні труби та вироби.

2.4. Виготовляє вручну складні деталі глибоким витягуванням.

2.5. Виготовляє складні криволінійні профілі, вигнуті в двох площинах.

2.6. Виготовляє складні шаблони за кресленням та по деталі.

2.7. Розмічає складні вироби, розкроює складні вузли, деталі і вироби.

2.8. Паяє складні вироби, деталі та вузли, які працюють під тиском.

2.9. Складає припої.

2.10. Налагоджує вальці на різні види правки, згинання та вальцювання.

2.11. Налагоджує преси та прес-ножиці всіх систем.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бляхар 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бляхар 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бляхар 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бляхар 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бляхар 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бляхар 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бляхар 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бляхар 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бляхар 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бляхар 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки сферичної форми різних систем - виготовлення та лудіння.

5.2. Деталі великогабаритні - прогладжування і правка після штампування та термооброблення за піскозліпками, болванками.

5.3. Ексгаустери для плоскошліфувальних верстатів - виготовлення.

5.4. Каркаси, панелі великогабаритні, гофри тонкі - правка та доведення.

5.5. Кільця фланцеві до труб - паяння.

5.6. Кузови автомобілів - виготовлення окремих частин складної конфігурації та підганянням за місцем.

5.7. Обіддя та кільця, півкільця, пояси з постійним та змінним перерізом з точністю доведення до 3 мм - виготовлення.

5.8. Поверхня сферична - виготовлення.

5.9. Профілі зі змінним перерізом - виготовлення.

5.10. Профілі товстостінні - оброблення торців під аргонодугове зварювання.

5.11. Рефлектори та деталі монтажного та звукомонтажного столу - виготовлення.

5.12. Укоси дахів легкових автомобілів - правка вм'ятин.