* *
Інструкція для посади "Бляхар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бляхар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бляхаря 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову згинальних та вальцювальних машин і привідних ножиць;
      - будову пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів середньої складності, які застосовує для бляхарських робіт;
      - способи паяння різними металами деталей, виробів та вузлів середньої складності;
      - основні властивості листової та сортової сталі, алюмінієвих, магнієвих та мідних сплавів;
      - вплив відпалу на механічні властивості;
      - способи розмічання деталей і виробів середньої складності, правила побудови розгорток;
      - способи з'єднання деталей середньої складності;
      - основи геометрії.

1.4. Бляхар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бляхар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бляхар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бляхар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та ремонтує вироби середньої складності з листового металу з застосуванням пристроїв та пневматичних приладів.

2.2. Виготовляє деталі середньої складності з пресованих профілів.

2.3. Згинає кромки на вальцях, пресах та вручну.

2.4. Згинає та відбортовує вироби складної конфігурації з листового металу за шаблонами та кресленнями; відбортовує торці та прокатує фасонні канавки на зиг-машині.

2.5. Вальцює циліндричні деталі з листової сталі на привідних валках.

2.6. Паяє деталі, які виготовлені з листової сталі, на привідних валках.

2.7. Паяє деталі, які виготовлені з різних металів і сплавів, оловом, сріблом, міддю тощо.

2.8. Править в гарячому та холодному стані середньої складності деталі та вироби на плиті за контрольною лінійкою з допустимим зазором до 1 мм на поверхні 1 м.

2.9. Ріже середньої складності деталі та вироби криволінійного контуру з листового металу всіх марок та сплавів.

2.10. Розмічає деталі за кресленнями з застосуванням лінійок, косинців, циркулів, шаблонів, шкал та необхідного контрольно-вимірювального інструменту.

2.11. Виготовляє прості шаблони.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бляхар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бляхар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бляхар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бляхар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бляхар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бляхар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бляхар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бляхар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бляхар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бляхар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки водяні пасажирських вагонів - виготовлення.

5.2. Балони різних форм - виготовлення.

5.3. Брамзелі для градир-машин - виготовлення.

5.4. Ванни конусні - виготовлення.

5.5. Відра, бідони, поливалки, чайники - виготовлення з приєднанням дна та верхньої частини під паяння.

5.6. Водостік ілюмінатора - виготовлення.

5.7. Капоти, кабіни вантажних автомобілів - правка вм'ятин, відрізання пошкоджених місць, виготовлення та підганяння латок під зварювання.

5.8. Кожухи для устаткування, нескладні ящики для арматури та щитків освітлювальної мережі, трійники - виготовлення.

5.9. Коліна труб складні (понад 5 в одній площині та понад 2 коліна в двох площинах) з діаметром понад 250 мм - виготовлення за шаблонами.

5.10. Корита - виготовлення.

5.11. Ліхтарі сигнальні, паровозні, суднові - виготовлення за шаблоном.

5.12. Маслопроводи - складання з приганянням труб та установлення.

5.13. Маслянки фігурні різних розмірів - виготовлення.

5.14. Обшивання на криволінійні ділянки трубопроводів - виготовлення та установлення.

5.15. Обшивання, облицювання машин - розкроювання листового матеріалу для заміни окремих ділянок.

5.16. Труби водоприймальні від інжектора, автогальма, живильні - згинання та паяння.

5.17. Фільтри з мідних сіток - виготовлення.

5.18. Фланці круглої конфігурації з косинців та штаби - виготовлення.

5.19. Шаблони середньої складності - виготовлення.

5.20. Шторки для освітлювальної та знімальної апаратури, рамки для світофільтрів та прожекторів, кожухи для електрощитів чотирьох- та п'ятигранних конусних ліхтарів - виготовлення.