* *
Інструкція для посади "Бляхар 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бляхар 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи привідних верстатів та ножиць, які обслуговує;
      - призначення та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту;
      - заходи прямолінійного та криволінійного різання металів та сплавів;
      - способи паяння м'якими та твердими припоями простих деталей та вузлів;
      - найменування, маркування металів та сплавів, які обробляє;
      - заходи виконання простих бляхарських робіт;
      - розмічальні позначення.

1.4. Бляхар 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бляхар 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бляхар 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бляхар 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості вироби з листових металів та пресованих профілів за кресленнями, шаблонами та взірцями.

2.2. Виконує прямолінійне ручне різання листового металу та ріже фасонні заготовки всіх розмірів за шаблонами та розміткою.

2.3. Виконує криволінійне різання простих деталей з дахової та тонколистової сталі на привідних верстатах.

2.4. Згинає прямолінійні фальці.

2.5. Править малогабаритні деталі й вироби та невідповідальні великі деталі й вироби.

2.6. Відпалює листовий матеріал за кондукторами та розміткою.

2.7. Свердлить отвори за кондуктором і розміткою.

2.8. Відрубує, обпилює та обчищає деталі.

2.9. Паяє прості вироби та деталі.

2.10. Установлює та обладнує нескладні кожухи та захисні огорожі.

2.11. Виконує складні та особливо складні бляхарські роботи під керівництвом бляхаря вищої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бляхар 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бляхар 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бляхар 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бляхар 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бляхар 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бляхар 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бляхар 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бляхар 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бляхар 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бляхар 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки для питної води - виготовлення.

5.2. Баки для упакування виробів - виготовлення з жерсті.

5.3. Деталі з листової сталі - розмічання, свердління, клепання, згинання в одній та двох площинах під різними кутами на згинальній машині та вручну; різання на роликових ножицях.

5.4. Жеребейки для ливарних цехів - різання, згинання, клепання, лудіння.

5.5. Заготовки прості з листового матеріалу - вирізання на ручних ножицях.

5.6. Кожухи прості, ковпаки підфарні - виготовлення та установлення.

5.7. Коробки прості - виготовлення.

5.8. Лійки, ящики, тази огорожі до двигунів - виготовлення з листової сталі з подвійним фальцом, з паянням та лудінням.

5.9. Ліхтарі вагонні внутрішні - виготовлення за готовими шаблонами та паяння.

5.10. Пенал для електродів - виготовлення.

5.11. Петлі, ручки з листової сталі - виготовлення.

5.12. Прокладки прямокутні, круглі, фігурні - різання за кресленнями та ескізами.

5.13. Рупори - виготовлення.

5.14. Сифони для локомотивів з відбортовкою - виготовлення.

5.15. Труби циліндричні з листової сталі - виготовлення та установлення.

5.16. Фланці - правка.

5.17. Ящики мірні, сміттєві лотки, петлі - виготовлення.

5.18. Ящики холодильних шаф - обшивання листовим матеріалом.