* *
Інструкція для посади "Бляхар 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бляхар 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бляхаря 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію та правила перевірки на точність верстатів, які обслуговує;
      - конструктивну будову пристроїв та шаблонів для бляхарських робіт;
      - методи паяння різних металів будь-якими припоями;
      - склади та правила приготування та застосування різних твердих та м'яких припоїв, флюсів та протрав;
      - правила розрахунку та побудови особливо складних розгорток геометричних фігур та їх розрахунок;
      - правила виконання різних випробувань (в тому числі під високим тиском, на герметичність та міцність особливо складних вузлів та механізмів);
      - технічні умови на складання.

1.4. Бляхар 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бляхар 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бляхар 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бляхар 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє, ремонтує, виконує монтаж та установлює особливо складні деталі, вироби та вузли з листового металу та труб з великою кількістю сполучених відводів різного перерізу та профілю.

2.2. Згинає циліндри та конуси з листового металу будь-якої товщини.

2.3. Виготовляє сферичні та фігурні вироби великих розмірів.

2.4. Паяє вироби, які працюють в умовах підвищеного тиску.

2.5. Випробовує виготовлені деталі та вузли на герметичність та міцність.

2.6. Налагоджує різні верстати, апарати та контрольні прилади, які застосовуються при виготовленні виробів з листового металу.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бляхар 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бляхар 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бляхар 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бляхар 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бляхар 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бляхар 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бляхар 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бляхар 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бляхар 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бляхар 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Днища кузовів легкових автомобілів - виготовлення вручну за шаблоном з попереднім розкроюванням.

5.2. Капоти двигунів літаків - ремонт з вибиванням та посадкою.

5.3. Кожухи прожекторів облицювання освітлювальної та проекційної апаратури - виготовлення.

5.4. Крила легкових автомобілів - виготовлення.

5.5. Накладки ремонтні для відповідальних вузлів літака - виготовлення з алюмінієвих сплавів та сталей.

5.6. Обшивання кузовів та крил легкових автомобілів - правка.

5.7. Профілі, екрани, панелі з титанових сплавів - правка та доведення.

5.8. Стікачі газів - капітальний ремонт.

5.9. Циліндри для ректифікаційних апаратів (холодильники спирту, підігрівники спирту тощо) - виготовлення.

5.10. Щити, панцирі, шоломи та інші захисні предмети історичного часу - вибивання та виготовлення.