* *
Інструкція для посади "Бондар-закупорювач 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бондар-закупорювач 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила відкупорювання та закупорювання бочок, розкривання шпунтів, підгонки обручів і забезпечення щільності клепки і денних щитів;
      - ознаки дефектів у бочок;
      - будову і принцип дії застосовуваних механізмів;
      - стандарти на бочки і барабани.

1.4. Бондар-закупорювач 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бондар-закупорювач 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бондар-закупорювач 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бондар-закупорювач 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відкупорює, закупорює наливні та сухотарні бочки і барабани, наповнені продукцією, крім рибопродукції, і порожні вручну або за допомогою механізмів із забезпеченням збереження налитої або укладеної в бочки і барабани продукції.

2.2. Знімає і осаджує обручі пресами або вручну.

2.3. Розкриває дена, кришки, шпунти і пробки.

2.4. Оглядає, відбраковує бочки із забрудненням, сторонніми запахами, неповними та дефектними клепками і денами.

2.5. Передає відбраковані бочки в ремонт.

2.6. Вивантажує із бочок, барабанів продукцію.

2.7. Перекочує і установлює бочки в штабель.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бондар-закупорювач 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бондар-закупорювач 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.