Інструкція для посади "Начальник відділу господарського забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу господарського забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи із господарського забезпечення не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регулюють адміністративно-господарську діяльність, нормативно-правові акти, методичні матеріали з адміністративно-господарського забезпечення у сфері діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - порядок планування та обліку матеріально-технічного забезпечення, розроблення нормативів необхідних запасів;
      - порядок укладення договорів з постачальниками та сторонніми організаціями з надання ремонтних послуг;
      - порядок оформлення документації щодо обсягу виконаних робіт для проведення розрахунків;
      - прейскуранти оптових та роздрібних цін;
      - оформлення документації з придбання, зберігання та видавання оргтехніки, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя;
      - порядок та терміни складання звітності службами господарського забезпечення;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділу господарського забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу господарського забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу господарського забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу господарського забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою особового складу відділу (сектору) щодо господарського забезпечення, обслуговування та підтримання у належному стані будівель, приміщень та їх обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо).

2.2. Бере участь у розробленні планів поточних та капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водопостачання, вентиляції та інших споруд), складанні кошторисів господарських витрат.

2.3. Організовує проведення ремонтних робіт та контроль за якістю їх виконання.

2.4. Забезпечує підготовку та укладення договорів щодо матеріально-технічного забезпечення, вивчає можливості розширення прямих постійних та довготермінових господарських зв’язків з постачальниками та доцільність встановлення нових зв’язків.

2.5. Організовує своєчасне та у повному обсязі забезпечення органу Держспецзв’язку оргтехнікою, меблями, господарським інвентарем, канцелярськими та господарськими матеріалами.

2.6. Контролює дотримання особовим складом відділу (сектору) господарського забезпечення правил оформлення встановленої документації щодо придбання, зберігання, списання та видавання товарно-матеріальних засобів.

2.7. Організовує доставку товарно-матеріальних засобів відповідної кількості, якості та комплектності, забезпечує ведення обліку їх витрат та складання встановленої звітності.

2.8. Контролює раціональне витрачання товарно-матеріальних засобів та коштів, які виділяються на господарське забезпечення.

2.9. Керує роботами з упорядкування, озеленення та прибирання територій і службових приміщень, забезпечення відповідного дизайну в оформленні фасадів будинків, холів, залів засідань, прохідних та інших приміщень.

2.10. Організовує господарське обслуговування нарад, конференцій, семінарів та інших заходів, що проводяться органом Держспецзв’язку.

2.11. Забезпечує виконання протипожежних заходів та утримання у справному стані пожежного інвентарю.

2.12. Вживає заходів щодо впровадження засобів зв’язку, обчислювальної та організаційної техніки.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу господарського забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу господарського забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу господарського забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу господарського забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу господарського забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу господарського забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу господарського забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу господарського забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу господарського забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу господарського забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання посадових обов’язків; розглядати та узгоджувати з керівництвом проекти договорів з питань господарського забезпечення; погоджувати з керівництвом органу Держспецзв’язку питання щодо виконання ремонтних робіт; вносити пропозиції керівництву з питань удосконалення роботи служб господарського забезпечення Держспецзв’язку.