* *
Інструкція для посади "Завідувач складу вибухових матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач складу вибухових матеріалів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів, фахівців або майстра-підривника не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та керівництва шахти з питань складського господарства, організації та виконання вибухових робіт, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту;
      - технологію виконання буровибухових робіт;
      - види, марки, ДСТУ та інші якісні характеристики вибухових матеріалів;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування вибухових матеріалів;
      - організацію й правила техніки охорони праці та пожежного захисту під час складських робіт;
      - правила й порядок зберігання та складування вибухових матеріалів, положення й інструкції щодо їх обліку;
      - план ліквідації аварій;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач складу вибухових матеріалів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач складу вибухових матеріалів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач складу вибухових матеріалів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач складу вибухових матеріалів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує доставку на склад, приймання, зберігання, відпускання й облік вибухових матеріалів та засобів підривання, радіоактивних речовин, які використовуються під час виконання геофізичних робіт; складання заявок на вибухові матеріали та засоби підривання; охорону складу, транспортування вибухових матеріалів та знищення непридатних до вжитку вибухових матеріалів.

2.2. Контролює: відповідність вибухових матеріалів Держстандартам і технічним умовам, термінам зберігання; наявність і справність підривних та контрольно-вимірювальних приладів, протиаварійних засобів і сигналізації.

2.3. Забезпечує майстрів-підривників (вибуховиків) пристроями й матеріалами для проведення підривних робіт, приймає від них звіти про виконання завдань і витрати вибухових матеріалів.

2.4. Готує рекламації на вибухові матеріали та контрольно-вимірювальні прилади.

2.5. Організовує вивчення правил поводження з вибуховими матеріалами і проводить інструктаж працівників складів вибухових матеріалів.

2.6. Забезпечує та контролює знання робітниками запасних виходів з шахти, правил користування протипожежними засобами, плану ліквідації аварій.

2.7. Забезпечує збереження тари й повернення її на базисний склад, ведення встановленої документації, звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач складу вибухових матеріалів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач складу вибухових матеріалів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач складу вибухових матеріалів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач складу вибухових матеріалів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач складу вибухових матеріалів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач складу вибухових матеріалів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач складу вибухових матеріалів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач складу вибухових матеріалів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач складу вибухових матеріалів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач складу вибухових матеріалів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.