* *
Інструкція для посади "Завідувач складу вантажів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач складу вантажів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації роботи складу вантажів;
      - правила і технічні умови зберігання вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи складу вантажів;
      - умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устаткування;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач складу вантажів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач складу вантажів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач складу вантажів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач складу вантажів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу складу вантажів.

2.2. Забезпечує зберігання вантажів (в тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних), їх своєчасне вивезення, ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних механізмів.

2.3. Аналізує виконання робіт з вантажообробки та вживає заходів з ліквідації виявлених порушень.

2.4. Бере участь у контрольних перевірках навантаження і розвантаження вантажів.

2.5. Розробляє і впроваджує заходи щодо забезпечення збереження вантажів на складі.

2.6. Забезпечує задовільний стан складських приміщень, вагових приладів та іншого обладнання.

2.7. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, вантажників і механізаторів.

2.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників.

2.9. Керує працівниками складу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач складу вантажів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач складу вантажів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач складу вантажів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач складу вантажів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач складу вантажів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач складу вантажів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач складу вантажів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач складу вантажів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач складу вантажів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач складу вантажів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.