* *
Інструкція для посади "Завідувач скотобази", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач скотобази" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які визначають діяльність скотобази;
      - технічні вимоги до утримання худоби;
      - чинні державні стандарти і технічні умови на худобу;
      - кондиції худоби;
      - порядок вирішення спірних питань під час визначення вгодованості худоби;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі передзабійного утримання худоби;
      - чинні положення з оплати праці і матеріального стимулювання;
      - економіку й організацію виробництва;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач скотобази призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач скотобази підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач скотобази керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач скотобази під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю скотобази.

2.2. Бере участь у розробленні планів закупівлі худоби від сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

2.3. Забезпечує приймання і визначення вгодованості худоби згідно з вимогами стандартів.

2.4. Додержується правил передзабійного утримання худоби, правильних і своєчасних розрахунків за худобу з господарствами.

2.5. Вирішує спірні питання між здавальниками і приймальниками худоби.

2.6. Розробляє і організовує виконання заходів щодо своєчасної та якісної підготовки матеріально-технічних засобів скотобази до приймання худоби від господарств.

2.7. Забезпечує на базі необхідний рівень санітарії, гігієни і естетики праці, чітке ведення обліку і звітності.

2.8. Організовує роботу зі створення необхідних санітарно-побутових умов працівникам скотобази і здавальникам худоби.

2.9. Добирає і розставляє кадри.

2.10. Проводить з ними виховну роботу.

2.11. Керує працівниками скотобази.

2.12. Забезпечує збереження власності скотобази.

2.13. Контролює, додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач скотобази має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач скотобази має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач скотобази має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач скотобази має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач скотобази має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач скотобази має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач скотобази має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач скотобази має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач скотобази має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач скотобази несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач скотобази несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач скотобази несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач скотобази несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач скотобази несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач скотобази несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач скотобази несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.