Інструкція для посади "Начальник відділу оперативно-медичного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу оперативно-медичного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища медична освіта (магістр, спеціаліст). Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років. Постійне підвищення кваліфікації на базі провідних медичних навчальних закладів з обов'язковим наступним проходженням атестації 1 раз на 5 років. Придатність за станом здоров'я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і методи надання невідкладної кваліфікованої допомоги на етапах евакуації до лікувальних закладів, вміти керувати медичним забезпеченням ліквідації аварій та їх наслідків у надзвичайних ситуаціях;
      - вміти оформляти документацію про надання медичної допомоги, проводити аналіз встановленої для медслужби звітності;
      - володіти методиками профвідбору гірничих рятувальників, здійснювати контроль періодичних медоглядів особового складу;
      - нормативно-методичну документацію, якою керується гірничорятувальна медслужба, і організацію охорони здоров'я.

1.4. Начальник відділу оперативно-медичного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу оперативно-медичного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу оперативно-медичного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу оперативно-медичного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю оперативно-медичного відділу, забезпечує цілодобовий виїзд за сигналом "Тривога" чергового робітника відділу і виїздить сам для участі в організації та наданні кваліфікаційної медичної допомоги постраждалим гірникам і гірничим рятувальникам безпосередньо на місці нещасного випадку в шахті і на етапах евакуації.

2.2. Визначає потребу в силах і засобах з урахуванням вигляду і місця аварії, забезпечує взаємодію і наступність у роботі гірничорятувальної медслужби і органів охорони здоров'я під час ліквідації аварій та їх наслідків.

2.3. Оцінює діяльність медпрацівників під час ліквідації аварій та в міжаварійний період.

2.4. Проводить пошук та впровадження нових форм і методів надання кваліфікаційної медичної допомоги постраждалим в екстремальних умовах.

2.5. Забезпечує проведення в гірничорятувальних загонах організаційно-методичної роботи, розроблення і впровадження нормативно-методичних документів, підготовку пропозицій, наказів, розпоряджень.

2.6. Бере участь в організації, підготовці та проведенні профвідбору, періодичних медичних оглядів оперативного складу і лікувально-профілактичної роботи у підрозділах загонів.

2.7. Проводить аналіз встановленої для медичної служби звітності, вимагає необхідні дані від керівників медичної служби загонів.

2.8. Систематично підвищує свою кваліфікацію шляхом навчання на тематичних циклах провідних медичних закладів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу оперативно-медичного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу оперативно-медичного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу оперативно-медичного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу оперативно-медичного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу оперативно-медичного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу оперативно-медичного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу оперативно-медичного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу оперативно-медичного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу оперативно-медичного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу оперативно-медичного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.