Інструкція для посади "Начальник відділу об'єктивного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу об'єктивного контролю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу;
      - основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, що контролюються, та приладів повітряних суден, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень;
      - основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу об'єктивного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу об'єктивного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу об'єктивного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу об'єктивного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виробничу взаємодію з льотними підрозділами авіапідприємства та підрозділами авіаційно-технічної бази, що експлуатують та використовують засоби об'єктивного контролю.

2.2. Планує та організовує роботу відділу (дільниці), забезпечує виконання виробничого плану, організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, контролює якість робіт, що виконуються.

2.3. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем.

2.4. Своєчасно інформує про це керівництво льотних підрозділів, керівників авіапідприємства та цехів (дільниць).

2.5. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації.

2.6. Удосконалює організацію робіт інженерно-технічного персоналу відділу (дільниці).

2.7. Вживає заходів з підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт.

2.8. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів об'єктивного контролю до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку.

2.9. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів об'єктивного контролю, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.10. Пред'являє рекламації заводам-виробникам, організовує доробки засобів об'єктивного контролю за бюлетенями промисловості, подає пропозиції щодо удосконалення засобів.

2.11. Розвиває виробничу базу відділу (дільниці), оснащує його сучасними засобами, забезпечує правильне утримання закріплених за відділом (дільницею) виробничих приміщень.

2.12. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність.

2.13. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів.

2.14. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів.

2.15. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт.

2.16. Організовує та проводить авіаційно-технічну підготовку.

2.17. Контролює знання та навички працівників відділу (дільниці), організовує перенавчання їх на нові засоби обробки, керує процесом освоєння цих засобів, особисто проводить заняття.

2.18. Своєчасно подає заявки на засоби об'єктивного контролю, запасні частини до них та витратні матеріали.

2.19. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою відділу (дільниці).

2.20. Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації.

2.21. Забезпечує безпечні та здорові умови праці.

2.22. Контролює виконання працівниками відділу (дільниці) правил охорони праці та пожежної безпеки.

2.23. З високою відповідальністю ставиться до виконання своїх службових обов'язків, дотримується трудової та виробничої дисципліни, вимагає цього від підлеглих.

2.24. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці).

2.25. Контролює виконання затверджених планів (графіків).

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу об'єктивного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу об'єктивного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу об'єктивного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу об'єктивного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу об'єктивного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу об'єктивного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу об'єктивного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу об'єктивного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу об'єктивного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу об'єктивного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.