Інструкція для посади "Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці;
      - технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань; своєчасний набір для петрографічного аналізу гірських порід з метою визначання вмісту в них вільного двоокису кремнію, набір проб вугільного пилу для визначення вибуховості; підвищення продуктивності праці робітників, які працюють на дільниці, на основі вдосконалення організації праці, впровадження нової техніки; правильне використання й збереженість наявних матеріалів, інструментів, приладів; дотримання правил охорони праці й внутрішнього трудового розпорядку робітниками дільниці.

2.2. Контролює: стан і роботу всіх вентиляційних установок на розрізі й на поверхневому комплексі; справність і ефективність дії зрошувального та пилоуловлювального обладнання; виконання заходів щодо зниження запиленості повітря й впровадження нових ефективних засобів боротьби з пилом; стан шляхів ходіння, сходових спусків у розрізі, їх освітленість, наявність дороговказів на переходах, переїздах.

2.3. Здійснює: розподіл робітників по місцях робіт, видавання завдань бригадирам і окремим робітникам, приймання виконаних завдань та перевірку їх якості; оформлення первинних документів на заробітну плату робітникам; інструктаж і перевірку знання інструкції з безпечних методів роботи, правил користування засобами індивідуального й протипожежного захисту.

2.4. Бере участь: у розслідуванні причин аварій і нещасних випадків; у перегляді норм виробітку.

2.5. Веде документацію з вентиляції й пило-газового режиму; встановлену звітність.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.