Інструкція для посади "Начальник навчально-тренувального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник навчально-тренувального центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України: закони України та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються діяльності центру;
      - інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність центру;
      - основи управління, економіки, трудового законодавства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник навчально-тренувального центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник навчально-тренувального центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник навчально-тренувального центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник навчально-тренувального центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій соціальної сфери.

2.2. Організовує ефективну навчально-тренувальну та адміністративно-господарську діяльність центру.

2.3. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними закладами соціальної сфери.

2.4. Забезпечує створення оптимальних умов для проведення навчально-тренувального процесу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем.

2.5. Організовує роботу з добору, розстановки й використання кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.6. Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат у колективі та дисципліну.

2.7. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та ефективних методів у роботі.

2.8. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо її оптимізації, видає відповідні директивні документи із цих питань.

2.9. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил з охорони праці та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник навчально-тренувального центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник навчально-тренувального центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник навчально-тренувального центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник навчально-тренувального центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник навчально-тренувального центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник навчально-тренувального центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник навчально-тренувального центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник навчально-тренувального центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник навчально-тренувального центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник навчально-тренувального центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.