* *
Інструкція для посади "Провідний токсиколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний токсиколог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією токсиколога I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва продукції медичного призначення;
      - технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації;
      - стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю готової продукції;
      - методи проведення аналізів на токсичність і пірогенність;
      - правила ведення документації;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний токсиколог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний токсиколог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний токсиколог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний токсиколог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить своєчасно і якісно аналіз готової продукції, а також дає накази лаборантам щодо проведення необхідних аналізів та інших робіт і вимагає безумовного їх виконання.

2.2. Проводить статистичне оброблення експериментальних даних.

2.3. Веде контроль якості приготування апірогенних фізіологічних розчинів.

2.4. Контролює правильність постановки in Vitro реакції на гемолітичну дію.

2.5. Впроваджує нові методики контролю.

2.6. Проводить навчання лаборантів з метою підвищення кваліфікації і продуктивності праці.

2.7. Здійснює керівництво роботою лаборантів.

2.8. Забезпечує необхідний санітарний режим лабораторії, правильну експлуатацію приладів і обладнання, використання лабораторного посуду і реактивів.

2.9. Веде журнали результатів досліджень, виписує аналітичні листи на готову продукцію.

2.10. Постійно стежить за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.11. Проводить щоквартально інструктаж робітників лабораторії з правил та норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.12. Бере участь у розрахунках і оформленні річних заявок потреб лабораторного посуду, хімреактивів, обладнання тощо.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний токсиколог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний токсиколог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний токсиколог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний токсиколог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний токсиколог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний токсиколог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний токсиколог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний токсиколог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний токсиколог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний токсиколог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний токсиколог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний токсиколог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний токсиколог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний токсиколог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний токсиколог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний токсиколог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.