* *
Інструкція для посади "Провідний фармаколог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний фармаколог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фармаколога I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва лікарських речовин;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
      - правила роботи з піддослідними тваринами;
      - Державну фармакопею України;
      - чинні стандарти, технічні умови, інструкції та інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний фармаколог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний фармаколог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний фармаколог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний фармаколог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує фармакологічний контроль і дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів.

2.2. Вивчає дію лікарських речовин на організм.

2.3. Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції.

2.4. Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які необхідні для проведення аналізів.

2.5. Складає методики фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також розробляє нові методи фармакологічних досліджень.

2.6. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань, досліджень та узагальнює отримані результати.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю.

2.8. Забезпечує своєчасне і точне заповнення документації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний фармаколог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний фармаколог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний фармаколог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний фармаколог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний фармаколог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний фармаколог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний фармаколог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний фармаколог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний фармаколог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний фармаколог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний фармаколог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний фармаколог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний фармаколог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний фармаколог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний фармаколог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний фармаколог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.