* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідно напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільної авіації, інші документи галузі, що регламентують діяльність служби та технічну експлуатацію аварійно-рятувальних засобів;
      - накази, вказівки, інструкції, порядок організації пошуково-рятувального забезпечення польотів і технологію виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, тактико-технічні данні пошукової, аварійно-рятувальної техніки, радіотехнічних засобів зв'язку та пошуку, технологію та порядок їх експлуатації та технічного обслуговування, порядок гасіння повітряних суден, евакуації пасажирів та екіпажу повітряних суден й надання першої допомоги постраждалим від лиха, основи трудового законодавства, правила та норми пожежної безпеки та внутрішнього трудового розпорядку;
      - порядок та періодичність ведення встановленої звітності.

1.4. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технологічну експлуатацію, збереження і технічне обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження, веде експлуатаційній облік ресурсу аварійно-рятувальних засобів та їх комплектуючих.

2.2. Вживає заходів щодо підтримання їх у належному технічному стані.

2.3. Веде технічну та облікову документацію.

2.4. Готує матеріали для звітності, складає заявки на необхідні матеріали і технічні засоби для оснащення аварійно-рятувальних команд.

2.5. Бере участь у технічному навчанні працівників пошуково-рятувальної служби та авіаперсоналу щодо застосування аварійно-рятувальних засобів та правил їх експлуатації, проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт у складі аварійно-рятувальних засобів аеропорту, упровадженні і освоєнні сучасних рятувальних засобів, техніки та технологій їх застосування під час організації і проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.