Інструкція для посади "Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872);
      - нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту, статут Украероруху, положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху;
      - положення про відділ передпольотного і інформаційного обслуговування в аеропорту;
      - повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації;
      - інструкції з виконання польотів в районі аеродрому;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та проводить методичні заняття з працівниками відділу, приймає заліки у них при переході до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій.

2.2. Керує роботою особового складу відділу.

2.3. Планує роботу відділу на рік, місяць.

2.4. Розробляє та організовує роботу з виконання планів та завдань, заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості роботи відділу.

2.5. Взаємодіє з іншими відділами служби аеронавігаційної інформації та організаціями з питань діяльності відділу.

2.6. Контролює дотримання графіків підвищення кваліфікації працівників відділу.

2.7. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок".

2.8. Контролює дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.