Інструкція для посади "Начальник відділу пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу пенсій та грошової допомоги" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - соціологію та психологію праці;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо застосування чинних законодавчих та нормативних актів при призначенні пенсій та грошової допомоги.

2.3. Вживає заходів щодо організаційно-методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обслуговування, удосконалення форм та методів контролю щодо призначення пенсій та грошової допомоги в місцевих органах пенсійного забезпечення.

2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги підприємствам, організаціям та установам з питань призначення пенсій та грошової допомоги.

2.5. Готує оглядові та методичні листи з питань реалізації пенсійного законодавства та підсумків перевірки щодо правильності призначення пенсій та грошової допомоги.

2.6. Забезпечує належну роботу щодо розгляду листів, заяв, скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що входять до компетенції відділу.

2.7. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду питань роботи місцевих органів пенсійного забезпечення України, обласних відділів пенсійного забезпечення.

2.8. Організовує довідково-кодифікаційну роботу у відділі з питань законодавства щодо пенсій та грошової допомоги.

2.9. Сприяє підвищенню кваліфікації робітників відділу.

2.10. Подає пропозиції щодо положення та структури відділу, посадових інструкцій працівників відділу.

2.11. Подає, відповідно до законодавства, пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу.

2.12. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

2.13. Забезпечує постійне впровадження сучасних форм і методів виконання робіт у відділі з застосуванням новітніх інформаційних технологій, більш досконалих і ефективних методів роботи.

2.14. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.