Інструкція для посади "Начальник штабу льотного загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник штабу льотного загону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників цивільної авіації нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази Мінтрансу, Укравіатрансу, інших державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України НТЭРАТ ГА;
      - основи трудового законодавства;
      - організацію планування та методику навчання льотній роботі;
      - методику аналізу льотної роботи;
      - організацію виробництва, правила і норми охорони праці та вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті.

1.4. Начальник штабу льотного загону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник штабу льотного загону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник штабу льотного загону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник штабу льотного загону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Використовує в роботі нормативні документи, що регламентують діяльність цивільної авіації України.

2.2. Організовує та впроваджує системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.3. Планує та здійснює контроль за виконанням плану роботи з наступним повідомленням директору про хід його виконання.

2.4. Своєчасно одержує необхідні документи та здійснює контроль за їх вивченням особовим складом льотної служби.

2.5. Готує матеріали льотних розборів, використовуючи накази, директиви, вказівки та інформацію Укравіатрансу.

2.6. Складає та своєчасно подає до авіакомпанії заявки на необхідні документи, оргтехніку для льотної служби.

2.7. Здійснює постійний контроль за суворим дотриманням плану-графіка обліку роботи та відпочинку льотного складу.

2.8. Готує та оформлює необхідну документацію на працівників льотного складу (підвищення в класі, перенавчання, допуск до самостійної роботи, атестація, льотні справи, льотні книжки тощо).

2.9. Веде льотну документацію у суворій відповідності до Інструкції про порядок ведення льотно-штабної документації.

2.10. Під час тимчасової відсутності директора виконує його обов'язки з керівництва діяльністю льотної служби, аналізу стану дисципліни, забезпечення проведення професійного навчання та вивчення керівних документів особовим складом.

2.11. Доповідає директору про всі розпорядження та вказівки, що були одержані під час його відсутності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник штабу льотного загону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник штабу льотного загону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник штабу льотного загону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник штабу льотного загону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник штабу льотного загону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник штабу льотного загону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник штабу льотного загону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник штабу льотного загону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник штабу льотного загону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник штабу льотного загону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.