Інструкція для посади "Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера продукції медичного призначення 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні інструкції щодо контролю якості в технологічному процесі виробництва різних видів продукції медичного призначення;
      - технічні умови до безперервного або вибіркового контролю;
      - правила перегляду ампул з ін'єкційними розчинами;
      - призначення ін'єкційних препаратів, технічні вимоги до продукції, яка призначена для ін'єкцій;
      - види браку;
      - прийоми контролю;
      - правила користування приладами, пристроями та інструментами, які застосовуються під час контролю.

1.4. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить контроль (безперервний або вибірковий) розфасованих хіміко-фармацевтичних препаратів, вітамінів, бактерійних препаратів, штучних зубів, шовного хірургічного матеріалу та іншої продукції медичного призначення, у тому числі переглядає флакони, шприц-тюбики або ампули з ін'єкційними розчинами, перевіряє точність дозування препаратів, герметичність запаювання ампул з медикаментами та чистоту ін'єкційних препаратів шляхом візуального перегляду на чорному освітленому рефлектором екрані.

2.2. Відбраковує ампули, які вміщують у розчини механічні забруднення, ампули з загаром, а також ампули з опалесцируючими розчинами та іншим браком.

2.3. Визначає за зовнішніми ознаками - колір, структуру, запах, форми, наявність механічних домішок, точність фасування, відповідність продукції технічним вимогам.

2.4. Відбирає готову продукцію виробництва для аналізу, контролює технологічну документацію у процесі відбирання.

2.5. Оформлює супровідну документацію та передає в лабораторію відділу технічного контролю (ВТК).

2.6. Проводить зовнішній огляд готової продукції в цехах, видає висновки про якість, упаковку та оформлення продукції згідно з чинною нормативно-технічною документацією (НТД) і технологічними інструкціями.

2.7. Контролює допоміжні матеріали і рекламно-супровідну продукцію, які застосовуються для упакування готової продукції, на відповідність вимогам НТД.

2.8. Проводить контроль обліку та ізоляції забракованої продукції.

2.9. Проводить вибірковий контроль дозування препаратів, які підлягають фасуванню і таблетуванню.

2.10. Контролює дотримання правил і умов зберігання продукції постадійно.

2.11. Контролює санітарний стан на виробничих дільницях.

2.12. Відбирає браковану продукцію за видами браку.

2.13. Обліковує її, заповнює паспорти.

2.14. Керує контролерами нижчої кваліфікації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер продукції медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.