Інструкція для посади "Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера продукції медичного призначення 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні інструкції щодо контролю якості в технологічному процесі виробництва різних видів продукції медичного призначення;
      - вимоги НТД до напівпродуктів;
      - види дефектів продукції і упакування, які підлягають відбракуванню;
      - способи і прийоми контролю;
      - правила дотримання особистої гігієни персоналу під час роботи в стерильних приміщеннях;
      - застосування і використання антисептиків (спирт, перекис водню, формалін тощо);
      - правила підготовки допоміжних матеріалів під час відбирання продукції.

1.4. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює якість напівпродуктів на міжопераційному контролі шляхом відбирання проб для аналізу в стерильних умовах, контролює дотримання особистої гігієни персоналу, який працює в стерильних приміщеннях.

2.2. Користується бактерицидними лампами, готує і використовує антисептики, які застосовуються для оброблення стерильних приміщень.

2.3. Контролює допоміжні матеріали, які використовуються при відбиранні проб для аналізу, контролює технологічну документацію при відбиранні напівпродуктів для аналізу.

2.4. Оцінює якість продукції зовнішнім оглядом, у разі виявлення дефектів відхиляє продукцію від прийняття.

2.5. Оформлює необхідну супровідну документацію.

2.6. Контролює та веде облік забракованої продукції.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням правил упакування і зберігання продукції постадійно, дотримується санітарного стану на виробничих дільницях.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер продукції медичного призначення 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.