Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види складних і монтажних робіт виробів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ;
      - будову та призначення виробів, які приймає;
      - технічні умови на приймання;
      - нормалі та допуски на приймання виробів;
      - методи та способи перевірки механічного та електричного регулювання;
      - правила складання та монтажу радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ;
      - способи перевірки стабілізації частоти виробів, що приймає, та принцип роботи стабілізуючих пристроїв;
      - номенклатуру і призначення контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує під час контролю виробів, та правила користування ними;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає за кресленнями, схемами та технічними умовами вузли, елементи, блоки та прилади радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності; перевіряє блоки лічильно-розв'язувальних механізмів та приладів за технічними умовами та спеціальними таблицями на точність.

2.2. Виконує електричну перевірку до і після проведення випробувань вузлів, елементів, приладів, механізмів, котушок, трансформаторів та контурних котушок згідно з технічними умовами.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Антени для переносних радіостанцій та радіоприймачів - контроль якості виготовлення.

5.2. Блоки телевізорів, радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку - контроль за технічними умовами.

5.3. Блоки, вузли ВЧ - перевірка монтажу.

5.4. Вивідні конуси, перемички, монтажні провідники - контроль якості лудіння та зовнішнього вигляду.

5.5. Вирівнювачі фільтрові, фільтри кварцові - контроль складання та монтажу.

5.6. Вузли та блоки кольорового телевізора - контроль якості складання.

5.7. Вузли друковані - контроль на відповідність кресленню.

5.8. Головки динамічних гучномовців - контроль складання.

5.9. Діоди, транзистори, конденсатори, резистори, мікросхеми - контроль зовнішнього вигляду та електричних параметрів.

5.10. Дискримінатори у телевізорах - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами.

5.11. Дроселі, розняття високочастотні, котушки індикаторів, резистори, конденсатори, трансформатори - контроль складання та монтажу.

5.12. Джгути та кабелі - контроль якості в'язання та розбирання кінців.

5.13. Кабелі схемні складні - контроль якості виготовлення.

5.14. Каскади звукового супроводу у телевізорах та радіоприймачах - контроль та приймання згідно з технічними умовами.

5.15. Котушки реле, котушки трансформаторів, котушки індуктивності на феритових стрижнях - контроль якості намотування.

5.16. Кільця феритові - візуальний контроль зовнішнього вигляду.

5.17. Комутатор міжміський- контроль механічного регулювання ключів.

5.18. Контури та фільтри герметизовані - перевірка на герметичність.

5.19. Магнітопроводи - перевірка магнітних характеристик амперметром та на осцилографі.

5.20. Магнітофони - контроль електричних параметрів (у серійному виробництві).

5.21. Осердя - приймання за зовнішнім виглядом.

5.22. Передавачі короткохвильові малопотужні - контроль електричних параметрів та приймання згідно з ТУ.

5.23. Передавачі 3-го і 4-го класів - контроль складання та монтажу.

5.24. Перемикачі галетні, перемикачі діапазонів - контроль складання.

5.25. Пласти нез'ємні до автоматичної телефонної станції типу АТКС - контроль складання та монтажу.

5.26. Плати друковані - контроль технологічних режимів виготовлення, перевірки усіх розмірів друкованої схеми, плати друковані - перевірка металізованої поверхні за допомогою мікроскопу.

5.27. Плати друковані з мікросхемами - контроль монтажу.

5.28. Плати друковані кольорового телевізора - контроль якості складання та укладання монтажу.

5.29. Плати підсилювачів апаратури провідного зв'язку - контроль складання.

5.30. Прилади сигналізації- контроль складання та монтажу.

5.31. Приймачі супергетеродинні 3-го і 4-го класів - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами.

5.32. Реле середньої складності - контроль механічного та електричного регулювання.

5.33. Реостати нескладні та потенціометри - контроль складання.

5.34. Стояки блочних конструкцій апаратури ЕОМ та апаратури провідного зв'язку - контроль складання.

5.35. Хвилеміри гетеродинні - контроль та перевірка.