Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи перевірки виробів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ, технічні умови та ДСТУ на приймання складних деталей та вузлів;
      - класифікацію браку на дільниці, яку обслуговує, та профілактику його;
      - методи перевірки складальних, монтажних, регулювальних та випробувальних робіт радіоелектронної апаратури, апаратури засобів зв'язку, електро-механічних приладів та апаратури ЕОМ;
      - правила настроювання контрольно-вимірювальних приладів;
      - основи знань з електро- і радіотехніки.

1.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює, випробовує та приймає за кресленнями, схемами та технічними умовами складні блоки приймально-передавальних та звукозаписувальних пристроїв та приладів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура акумуляторних зарядно-розрядних пристроїв - контроль складання і регулювання схем.

5.2. Апаратура вимірювальна - контроль складання, монтажу, регулювання.

5.3. Апаратура провідного зв'язку - контроль електричних параметрів.

5.4. Барабани магнітні - контроль складання та електричного монтажу.

5.5. Блоки кольорових телевізорів - контроль якості складання, монтажу та електричних параметрів.

5.6. Блоки спеціальних виробів - контроль та приймання.

5.7. Випрямлячі та стабілізатори апаратури дальнього зв'язку - контроль електричних параметрів.

5.8. Генератори кварцові стаціонарні 2-х діапазонні з живленням через випрямлячі - контроль електричних параметрів, приймання згідно з технічними умовами.

5.9. Головки магнітні зчитувальні та записувальні - контроль.

5.10. Дільник високочастотний - контроль складання, монтажу, регулювання схем.

5.11. Інтегральні схеми, лінії затримання та потенціометри міксерні - контроль електричних параметрів.

5.12. Кабелі схемні складні - контроль складання, монтажу та регулювання.

5.13. Кодові перемикачі - контроль складання, монтажу та регулювання.

5.14. Магнітофони - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами (у малосерійному та одиничному виробництві).

5.15. Машинки друкарські типу "Консул", фотолічильники ФЛ-1501, перфоратори - контроль габаритних розмірів, комплектності, складання за зовнішнім виглядом, документацією.

5.16. Механізми розмножувальні - контроль складання, монтажу, регулювання та перевірки роботи на точність рішення.

5.17. Панелі спеціальних виробів - контроль складання, монтажу, перевірка за електричними параметрами та на забезпечення взаємозаміни чарунок.

5.18. Передавачі короткохвильові 2-х діапазонні - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами.

5.19. Передавачі із кварцовими стабілізаторами - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами.

5.20. Приймачі супергетеродинні усехвильові 2-го класу - контроль електричних параметрів та перевірка згідно з ТУ.

5.21. Пульти контролю та керування - контроль складання, монтажу та перевірка електричних параметрів.

5.22. Реле складні - контроль електричних параметрів.

5.23. Системи стеження - перевірка настроювання підсилювача.

5.24. Стативи АТС різних систем - контроль електричних та механічних параметрів.

5.25. Стояки апаратури провідного зв'язку, стояки ЕОМ - контроль.

5.26. Схеми синхронізації - контроль електричних параметрів.

5.27. Телевізори 1-го і 2-го класу - контроль електричних параметрів згідно з ТУ.

5.28. ТЕЗи - контроль монтажу, складання та працездатності на стенді.