Інструкція для посади "Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією контролера продукції медичного призначення 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні інструкції щодо контролю якості в технологічному процесі виробництва різних видів продукції медичного призначення;
      - технічні вимоги до медичної та ветеринарної продукції, тари, яка переглядається;
      - правила візуального перегляду тари для різних медикаментів та вітамінів, різних видів готової продукції;
      - види дефектів тари, яка підлягає відбракуванню;
      - види і причини браку;
      - способи та прийоми контролю.

1.4. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Переглядає розфасовані медикаменти, бактерійні і ендокринні препарати, тару та іншу продукцію медичного призначення, а також проводить контроль якості в технологічному процесі виробництва штучних зубів до подання технічного контролю.

2.2. Візуально визначає за зовнішніми ознаками - колір, структуру, запах, форми, наявність сторонніх включень, відповідність тари і пакувального матеріалу технічним вимогам.

2.3. Обліковує забраковану продукцію за видами дефектів.

2.4. Веде облікову документацію.

2.5. Заповнює маршрутні листи.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер продукції медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.