* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст із прийому громадян", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст із прийому громадян" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із прийому громадян і категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність): практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст із прийому громадян призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст із прийому громадян підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст із прийому громадян керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст із прийому громадян під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні покладених на управління завдань щодо виконання документів органів державної влади, рішень колегії, наказів Міністра.

2.2. Веде щоденний прийом відвідувачів разом з відповідальним черговим, який здійснює прийом за графіком, що затверджений начальником управління.

2.3. Несе відповідальність за належний прийом відвідувачів в управлінні.

2.4. Веде облік громадян, які звернулися на особистий прийом в управління шляхом заповнення карток установленого зразка.

2.5. У роботі взаємодіє з усіма відділами та фахівцями управління.

2.6. З метою оперативного та належного прийому громадян має право залучати на прийом фахівців відділів управління для надання відповідної інформації.

2.7. Своєчасно передає фахівцям відділів управління для розгляду контрольні картки, прийняті під час прийому громадян.

2.8. Контролює розгляд виконавцями контрольних карток прийому в установлені строки.

2.9. Щоквартально проводить аналіз особистого прийому громадян як по відділах управління, так і по підвідомчих установах.

2.10. По закінченні календарного року готує та направляє оглядовий лист з аналізом особистого прийому громадян в управлінні до всіх підвідомчих установ.

2.11. Забезпечує протягом календарного року облік і зберігання карток прийому та письмових відповідей виконавців за рішеннями, що були прийняті відповідальним черговим на прийомі, наступне їх передавання на зберігання до загального відділу управління.

2.12. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст із прийому громадян має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст із прийому громадян несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.