* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із пільг та інших соціальних питань I категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі;, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботу, пов'язану з наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, багатодітної сім'ям, одиноким матерям та іншим громадянам установлених законодавством пільг.

2.2. Забезпечує правильне застосування законодавства з питань пільг і переваг, розробляє пропозиції та вживає заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів соціального захисту населення з питань надання пільг та переваг інвалідам, ветеранам війни і праці та іншим пільговим категоріям громадян.

2.3. Готує для засобів масової інформації матеріали з питань надання пільг і переваг пільговій категорії громадян.

2.4. Затверджує компенсаційні виплати на транспортні витрати, бензин, запасні частини та технічне обслуговування спецавтотранспорту, забезпечення медичним обслуговуванням, медикаментами та санітарно-курортним лікуванням.

2.5. Контролює видачу та облік бланків посвідчень, що видаються громадянам, готує щоквартально рознарядку по підвідомчих установах щодо забезпечення інвалідів засобами малої механізації, перевіряє фактичне їх відвантаження.

2.6. Оформляє гарантійні листи на протезування інвалідів.

2.7. Оформляє документи після смерті інвалідів війни, громадян, які постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС, що одержали автомобілі безплатно, на членів їх сімей.

2.8. Веде облік, оформлює та зберігає документацію.

2.9. Бере участь у підготовці та проведенні нарад і семінарів.

2.10. Розробляє проекти тематичних планів і програм.

2.11. Бере участь у проведенні інвентаризації архівних справ.

2.12. Готує інформацію, звіти, проекти наказів, пропозицій з питань пільг та переваг.

2.13. Спільно з іншими відділами, установами, громадськими організаціями інвалідів здійснює контроль за реалізацією програми рішення проблем інвалідів.

2.14. Взаємодіє з громадськими організаціями інвалідів, радами ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів та іншими з питань, що входять до його компетенції, надає їм практичну допомогу.

2.15. Бере участь у розгляді проектів Законів України, нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань надання пільг та переваг.

2.16. Готує відповідні зауваження та пропозиції.

2.17. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.18. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст із пільг та інших соціальних питань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.