* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації забезпечення інвалідів автотранспортом I категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту;
      - Кодекс законів про працю;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує чітку організацію обліку та підготовку документів для забезпечення спецавтотранспортом інвалідів на пільгових умовах.

2.2. Спільно з провідним фахівцем з пільг та інших соціальних питань складає щорічні заявки на фонди безкоштовного та на пільгових умовах забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням.

2.3. Складає звіт по спецавтотранспорту, накопичує та веде нормативні документи з транспорту та виплати інвалідам компенсацій витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування та запасні частини до автомобіля та виплати компенсації на транспортні витрати.

2.4. Здійснює оформлення документів на продаж автомобілів з ручним управлінням на пільгових умовах згідно з порядком забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням.

2.5. Проводить звіряння з торговельними підприємствами результатів по одержаних автомобілях, перевірку розпоряджень на виплату компенсацій і виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, а також перевіряє законність виплати указаних компенсацій за місцем їх проживання та роботи.

2.6. Видає довідки та дозвіл на продаж автомобілів, що були придбані інвалідами з ручним керуванням за готівку.

2.7. Проводить видачу доручень для нотаріальної контори (дозвіл на видачу доручень), а також дозвіл на переоформлення автомобілів, що придбані шляхом розрахунку готівкою та за пільговою вартістю після смерті інваліда.

2.8. Консультує працівників міськрайвідділів з питань забезпечення інвалідів автотранспортом і виплати компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування, зі складання відповідних звітів.

2.9. Доводить до відома міськрайвідділів нові інструктивні та нормативні документи з питань забезпечення інвалідів автотранспортом за пільговою вартістю, виплати компенсації витрат на бензин.

2.10. Бере участь у проведенні комплексних ревізій та перевірок міськрайвідділів з питань забезпечення транспортом інвалідів та виплати компенсації витрат на бензин.

2.11. Веде особистий прийом громадян.

2.12. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів.

2.13. Складає довідки, звіти та інформаційні матеріали про свою роботу, готує матеріали на колегію, складає проекти постанов колегії з питань автотранспорту.

2.14. Своєчасно й точно виконує рішення посадових осіб, розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників.

2.15. За дорученням свого керівника виконує обов'язки споріднених за характером роботи посад.

2.16. Стежить за додержанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст з організації забезпечення інвалідів автотранспортом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.