* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування I категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності стаціонарних установ соціального обслуговування;
      - Кодекс законів про працю;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє заходи з поліпшення роботи будинків-інтернатів.

2.2. Бере участь у розробленні проектів перспективних та щорічних планів розвитку ліжкової мережі стаціонарних установ, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ, що входять до відомства Міністерства праці та соціальної політики України, контролює хід їх виконання.

2.3. Здійснює контроль за своєчасним та правильним витрачанням коштів, що виділяються на утримання інвалідів та громадян похилого віку в будинках-інтернатах.

2.4. Перевіряє діяльність будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ.

2.5. Стежить за усуненням виявлених недостач.

2.6. Аналізує та узагальнює звіти про роботу будинків-інтернатів, підсобних господарств, лікувально-виробничих майстерень та промислових виробництв стаціонарних установ Міністерства праці та соціальної політики України.

2.7. Організовує відповідно до наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, спрямованих на поліпшення роботи будинків-інтернатів.

2.8. Контролює проходження і своєчасне виконання контрольних документів, переданих йому на виконання, заяв, скарг громадян, Веде реєстрацію громадян, що потребують направлення до будинків-інтернатів, контролює правильне оформлення на них особових справ.

2.9. Виписує путівки до установи соціального захисту.

2.10. Організовує практичну допомогу та здійснює контроль заходів підготовки будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.11. Вивчає та узагальнює передовий досвід роботи будинків-інтернатів.

2.12. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів із працівниками будинків-інтернатів із підвищення їх кваліфікації.

2.13. Своєчасно та точно викопує розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників.

2.14. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст з організації роботи стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.