Інструкція для посади "Диспетчер з руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер з руху" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 2 років. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються;
      - характеристики трас, аеропортів, методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден;
      - план перевезень авіакомпанії;
      - методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку складання розкладу руху повітряних суден;
      - основи положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. У разі міжнародних перевезень додатково: інструкцію про порядок підготовки, видання та розсилання розкладу руху повітряних суден на міжнародних повітряних лініях;
      - довідник стандартних кодів у міжнародній практиці під час узгодження розкладів міжнародних авіакомпаній;
      - правила користування автоматизованою системою продажу та бронювання квитків.

1.4. Диспетчер з руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер з руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер з руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер з руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає попит на авіаперевезення, пасажиро- та вантажопотоки за напрямками та сезонами, розроблює та надає керівництву економічно обґрунтовані пропозиції щодо змін частоти руху повітряних суден та відкриття нових маршрутів.

2.2. Розроблює плани руху та проекти розкладу руху повітряних суден на внутрішніх та міжнародних лініях і подає пропозиції з їх вдосконалення.

2.3. Проводить попереднє узгодження розкладу та змін до нього із зацікавленими службами підприємств та організаціями вищого рівня.

2.4. Аналізує заявки служб підприємств та організацій інших відомств на перевезення, зміну типу повітряних суден або розкладу, погоджує їх з керівництвом підприємства.

2.5. Погоджує у встановленому порядку всі зміни розкладу повітряних суден, готує відповідні документи, інформує зацікавлені служби підприємства та організації (іноземні авіакомпанії) про зміни в доповненнях до розкладу руху повітряних суден.

2.6. Веде контрольні екземпляри центрального та місцевого розкладів (розкладів міжнародних ліній Українських перевізників та іноземних авіакомпаній) та вносить до них зміни та доповнення; перевіряє рекламні розклади руху повітряних суден, що видаються на предмет відповідності контрольним екземплярам.

2.7. Вивчає та застосовує передовий досвід та методи складання розкладу руху повітряних суден.

2.8. Організовує та провадить технічне навчання та методичне керівництво роботою із складання розкладу руху повітряних суден на підприємстві.

2.9. Оформлює встановлену документацію та складає звітність.

2.10. Організовує роботу з планування та аналізу використання проміжної броні.

2.11. Веде відомості незадоволеного попиту на основі оперативного аналізу завантаження рейсів.

2.12. Здійснює контроль за внесенням до розкладу руху повітряних суден та доведення цих змін до підприємств, цивільної авіації.

2.13. Під час міжнародних перевезень вивчає чинний розклад іноземних авіакомпаній з метою виявлення відповідності розкладу рейсів вітчизняних авіакомпаній, фактори, що обмежують використання рейсів авіакомпаній.

2.14. Узгоджує питання використання повітряних суден та робочого часу екіпажів з економічними критеріями роботи авіакомпаній.

2.15. Готує необхідні матеріали для випуску рекламних розкладів міжнародних рейсів.

2.16. Контролює своєчасність видання робочого розкладу.

2.17. Забезпечує одержання та розсилання міжнародного та внутрішнього розкладів представництвам авіакомпанії за кордоном.

2.18. Узгоджує та публікує розклади іноземних авіакомпаній, що виконують рейси на Україну.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер з руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер з руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер з руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер з руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер з руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер з руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер з руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер з руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер з руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер з руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер з руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер з руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер з руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер з руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер з руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер з руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.