Інструкція для посади "Диспетчер з флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер з флоту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з управлінням транспортним процесом, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден;
      - економіку та експлуатацію флоту;
      - організацію перевезень вантажів;
      - оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - особливості регіонів, у яких працює флот;
      - правила перевезення вантажів;
      - основні положення Кодексу торговельного мореплавства України, стосовно експлуатаційної діяльності флоту;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у портах;
      - засоби організації та механізації диспетчерської служби;
      - основи організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диспетчер з флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер з флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер з флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер з флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне регулювання роботи флоту та контролює виконання суднами графіків руху, добових виробничих завдань і планів перевезення вантажів, інших виробничо-фінансових показників.

2.2. Контролює забезпеченість суден необхідними матеріалами, а також транспортними засобами для доставляння до портів готової продукції.

2.3. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу та залучає до ліквідації цих порушень інші відділи та служби підприємства.

2.4. Здійснює заходи щодо виконання встановлених завдань та робіт з установленими режимами та графіками.

2.5. Виконує доручення начальника служби перевезень та руху (служби експлуатації) та головного диспетчера.

2.6. Веде диспетчерські журнали, складає щоденні зведення про дислокацію суден і роботу флоту, передає їх керівництву та в разі необхідності - органу управління вищого рівня.

2.7. Забезпечує безаварійну роботу флоту в межах професійних обов'язків.

2.8. Своєчасно інформує судна про штормові попередження та вживає заходів щодо надання допомоги суднам, що потерпають від лиха.

2.9. Підтримує постійний зв'язок із портовими, санітарними, прикордонними та іншими організаціями в період приходу в порт та відходу з порту суден.

2.10. Керує роботою операторів та змінних диспетчерів диспетчерської служби руху флоту й контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер з флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер з флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер з флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер з флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер з флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер з флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер з флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер з флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер з флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер з флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер з флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер з флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер з флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер з флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер з флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер з флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.