* *
Інструкція для посади "Адміністратор залу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Адміністратор залу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією офіціанта (бармена) 5 розряду, підвищення кваліфікації і стаж роботи адміністратором залу не менше 2 років. Адміністратор залу. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією офіціанта (бармена) 5 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти та документи з державного стимулювання функціонування закладів харчування;
      - вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;
      - основні правила етикету та сервіровки столів;
      - правила міжнародного етикету;
      - техніку і специфіку обслуговування іноземних споживачів;
      - основні товарознавчі, технологічні, санітарні показники якості продуктів;
      - технологію виготовляння страв, напоїв;
      - правила подавання страв, напоїв;
      - особливості оформлення і подавання національних, фірмових та заказних страв, страв іноземних кухонь;
      - особливості обслуговування урочистих подій та інших спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів;
      - порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, у тому числі за кредитними картками;
      - раціональні методи та прийоми праці під час обслуговування споживачів;
      - основи трудового законодавства;
      - основи організації та нормування праці;
      - основи менеджменту;
      - іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Адміністратор залу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Адміністратор залу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Адміністратор залу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Адміністратор залу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує процес обслуговування споживачів.

2.2. Зустрічає і розміщує споживачів у залі.

2.3. Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, інших спеціальних заходів, організує їх проведення.

2.4. Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу.

2.5. Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу.

2.6. Здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними.

2.7. Розглядає претензії споживачів, приймає по них рішення.

2.8. Бере участь у розробці оформлення інтер'єру залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню.

2.9. Знімає показання лічильників електронних контрольно-касових апаратів, забезпечує правильне ведення касового журналу.

2.10. Забезпечує гарантії безпеки харчування, контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

2.11. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Адміністратор залу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Адміністратор залу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Адміністратор залу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Адміністратор залу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Адміністратор залу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Адміністратор залу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Адміністратор залу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Адміністратор залу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Адміністратор залу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Адміністратор залу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Адміністратор залу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Адміністратор залу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Адміністратор залу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Адміністратор залу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Адміністратор залу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Адміністратор залу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.