Інструкція для посади "Ковшовий 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ковшовий 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ковшового 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу розливання сталі;
      - будову сталерозливних і шлакових ковшів різної ємкості;
      - будову та принцип роботи стопорного механізму ковша, ходових частин і механізмів кантування пневматичного молотка, газового пальника для висушування ковшів;
      - склад і властивості вогнетривких матеріалів і ковшового припасу, що застосовується для підготовки до ремонту і футеровки ковшів;
      - властивості шлаку, що надходить на шлаковий схил і грануляційний басейн;
      - правила формування та руху по залізничних коліях составів з ковшами рідкого металу та шлаку;
      - основи ведення вогнетривких робіт під час ремонту ковшів.

1.4. Ковшовий 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ковшовий 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ковшовий 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ковшовий 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує розливні ручні ковші і ложки для прийому рідкого металу.

2.2. Готує сталерозливні ковші ємкістю до 15 т до прийому плавок під керівництвом ковшового вищої кваліфікації.

2.3. Вилучає із ковшів старі стакани, стопори, "козли".

2.4. Установлює нові сталерозливні стакани.

2.5. Опускає газові пальники у ківш та підіймає їх.

2.6. Готує та забезпечує справний стан пневматичних молотків і інструментів.

2.7. Готує шлаковозні ковші об'ємом до 9 куб.м до прийому шлаку, засипає сухий пісок на дно ковшів.

2.8. Подає порожні ковші до доменних печей за графіком, транспортує ковші, наповнені шлаком, кантує їх на шлаковому відвалі або грануляційному басейні.

2.9. Доглядає за механізмами кантування ковшів.

2.10. Перевіряє стан та чистоту шлаковозних ковшів.

2.11. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.12. Бере участь в поточних гарячих ремонтах футеровки ковшів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ковшовий 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ковшовий 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ковшовий 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ковшовий 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ковшовий 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ковшовий 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ковшовий 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ковшовий 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ковшовий 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ковшовий 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.