Інструкція для посади "Ковшовий 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ковшовий 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією ковшового 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес розливання сталі;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації ковшів різної місткості, принцип роботи їх ходових частин;
      - значення температури металу для розливки;
      - вплив якості підготовки ковшів та швидкості розливки на створення неметалічних включень в зливках;
      - правила ведення вогнетривких робіт під час ремонту ковшів.

1.4. Ковшовий 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ковшовий 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ковшовий 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ковшовий 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує сталерозливні ковші ємкістю до 15 т; шлаковозні ковші об'ємом 9 куб.м і більше до прийому плавок.

2.2. Готує сталерозливні ковші ємкістю 15 т до 100 т та проміжні ковші до прийому плавок під керівництвом ковшового вищої кваліфікації.

2.3. Установлює та знімає шиберні затвори з без-стопорних сталерозливних ковшів, складає та притирає шибери, перевіряє якість набирання шиберних вузлів, запресовує плити в обойми.

2.4. Установлює нові стопори разом з розливальником сталі.

2.5. Перевіряє стан футеровки ковшів, якість набирання стопорів.

2.6. Припасовує стопорні пробки до отвору розливного стакану та перевіряє надійність дії стопорного механізму.

2.7. Готує та подає чавуновозні ковші до доменних печей відповідно до графіка випусків чавуну, супроводжує їх під час транспортування рідкого чавуну до розливних машин, сталеплавильних агрегатів та бере участь в зливанні його.

2.8. Оглядає ковші після зливання чавуну, усуває кірки, що утворилися, та "козли".

2.9. Ремонтує та заправляє носки чавуновозних ковшів, очищає лафети від скрапу та шлаку.

2.10. Прибирає скрап із канав розливних машин, завантажує скрап, шлак та сміття в залізничні вагони.

2.11. Стежить за правильним зважуванням ковшів до та після зливання чавуну.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ковшовий 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ковшовий 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ковшовий 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ковшовий 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ковшовий 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ковшовий 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ковшовий 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ковшовий 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ковшовий 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ковшовий 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.