Інструкція для посади "Ковшовий 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ковшовий 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ручних ковшів, ложок, обладнання розчиномішалки та оббризкувача і принцип їх роботи;
      - властивості вапна та призначення оббризкування шлакових ковшів, чаш, мульд розливних машин, інструменту, матеріалів, що застосовуються під час заправлення, ремонту та підготовки ковшів;
      - вимоги до ковшів для прийому рідкого металу.

1.4. Ковшовий 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ковшовий 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ковшовий 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ковшовий 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує розливні ручні ковші і ложки до прийому рідкого металу під керівництвом ковшового вищої кваліфікації.

2.2. Готує вапняний розчин.

2.3. Оббризкує вапняним розчином шлакові ковші, чаші і мульди розливних машин, виливниці для розливки чавуну.

2.4. Завантажує вапно в розчиномішалку.

2.5. Запускає та зупиняє розчиномішалку і оббризкувач.

2.6. Очищує ковші від залишків шлаку, металу, від старої обмазки і прогорілої цегляної футеровки, підмазує пошкоджені або підгорілі місця у ковшах, фарбує ковші.

2.7. Розігріває ковші під керівництвом ковшового вищої кваліфікації.

2.8. Відбирає проби вапняного розчину для аналізу.

2.9. Підносить усі необхідні матеріали та інструменти до місця роботи, прибирає робоче місце.

2.10. Бере участь в ремонтах устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ковшовий 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ковшовий 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ковшовий 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ковшовий 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ковшовий 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ковшовий 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ковшовий 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ковшовий 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ковшовий 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ковшовий 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.